Sepetim

Kapat

Özgür Aktaş

Türkiye
Özgür Aktaş

2002 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamlayan Özgür Aktaş, 2005 yılında hazırladığı “Grafik Tasarım Ürünlerinde Anlamın Kurgulanışı Olarak Nesnenin Dönüştürülmesi" adlı tezi ile aynı fakülte ve bölümde yüksek lisans programını bitirdi. 2011 yılında ise, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı’nda yaptığı Sanatta Yeterlik programını tamamlayan Aktaş, bu program sonucunda “3 Boyutlu Açıkhava Reklamlarında Gerçekliğin Yeniden Üretimi; Mekana Dayalı Görsel Algı Deneyimi" tezini tamamladı. Özgür Aktaş, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda Doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Ulusal düzeyde ödülleri bulunan, Uluslararası Bienal ve Trienallere çalışmaları ile katılan Aktaş, ana alanı Grafik Tasarım olmasına rağmen; farklı konular, teknikler ve temalar içeren çoklu yaklaşımlar üzerinde çalışmaktadır.

Aktaş’ın sosyal ve politik bağlamlar gibi hayata dair izlenim ve eleştirileri, bazen bir grafik tasarım ürünü olan afişte, bazen bir resimde, kimi zaman ise farklı teknik ve yorumlamalarla izleyiciye ulaşır.

 

A K T A Ş ' A   G Ö R E

Sanatsal alışveriş, bilinçler alışverişidir. Bu alışverişte paylaşılan, gerçeklik karşısında oluşan duygu ve düşüncelerin biçimler aracılığıyla dışsallaştırılmış halidir. Bir başka deyişle: Öznenin etkinliği olarak sanat ürünü, yine aynı yaratıcı öznenin özel doğasının biçim kazanmış, nesnelleşmiş görünüşüdür; nesnel gerçekliğin, insan bilincinde estetiksel imgeler halinde yansımasıdır. Her kültürel üretim biçiminin kendine özel anlatım koşullarını belirlediğini benimseyen Özgür Aktaş, üretimlerinde içeriği biçim karşısında yücelterek, nesnel gerçekliği özel bir dil çerçevesinde ortaya çıkarmaktadır.

K İ Ş İ S E L   S E R G İ L E R

Şubat 2020 “Uzak”, Gündoğdu Galeri, Adana
Ekim 2016 “Kelimeler ve Cümleler”, Vagabond Galeri, Adana
Aralık 2013 “Ba-zı Şeyler”, AÇS Sanat Galerisi, Adana
Ekim 2011 “01+34=35” Poster Sergisi, A.B.B. 75. Yıl Sanat Galerisi, Adana
Nisan 2008 “Gizlenenle Diyaloglar”, Karaca Eğitim Merkezi Sanat Galerisi, Ankara

 

Ö D Ü L L E R

“1 Mayıs İsçi Bayramı" Afiş Yarışması Birincilik , İşçi Partisi, 2007
ART ISTANBUL Uluslararası Sanat Fuarı “Kent ve Sanat” Konulu Afiş ve Billboard Yarışması İkincilik, Art İstanbul , 2005
41. Antalya Altın Portakal Film Festivali Afiş Tasarım Yarışması Birincilik, Antalya Altın Portakal Film Festivali , 2004
40. Antalya Altın Portakal Film Festivali Afiş Tasarım Yarışması Üçüncülük, Antalya Altın Portakal Film Festivali , 2003
Uludağ Ünv. “Barış” Konulu Afiş Tasarım Yarışması Büyük Ödül ve Mansiyon, Uludağ Üniversitesi, 2002

 

———

Messenger 03

Özgür Aktaş

75 Edisyon
3.750 TL 'den başlayan

Messenger 01

Özgür Aktaş

75 Edisyon
3.750 TL 'den başlayan

İsimsiz

Özgür Aktaş

75 Edisyon
3.750 TL 'den başlayan

Yaşam

Özgür Aktaş

75 Edisyon
3.750 TL 'den başlayan

Derinlerde

Özgür Aktaş

75 Edisyon
3.750 TL 'den başlayan

Saklambaç

Özgür Aktaş

75 Edisyon
3.750 TL 'den başlayan

Uzak

Özgür Aktaş

75 Edisyon
3.750 TL 'den başlayan